JE Gjaltsab Rinpocze naucza o treningu umysłu – Siedemdziesiąt dwa pouczenia – część pierwsza

Jongje Mingjur Rinpocze: Cztery podstawy praktyki uważności – część szósta, ostatnia
11 lutego 2020
JE Gjaltsab Rinpocze naucza o treningu umysłu – Siedemdziesiąt dwa pouczenia – część druga
17 lutego 2020