Kagju Mynlam 2024: Modlitwa dobrych życzeń Maitrei – Dzień drugi: Część pierwsza

Kagju Mynlam 2024: Modlitwa dobrych życzeń Maitrei – Dzień pierwszy: Oddanie czci Trzem Klejnotom
19 stycznia 2024
Kagju Mynlam 2024: Modlitwa dobrych życzeń Maitrei – Dzień drugi: Część druga
22 stycznia 2024