Kagju Mynlam 2024: Modlitwa dobrych życzeń Maitrei – Dzień pierwszy: Oddanie czci Trzem Klejnotom

Arja Kszema 2023 – Dzień trzynasty: Mikjo Dordże – człowiek czynu
14 stycznia 2024
Kagju Mynlam 2024: Modlitwa dobrych życzeń Maitrei – Dzień drugi: Część pierwsza
21 stycznia 2024