Okres późnowedyjski: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień piąty