Okres późnowedyjski: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień piąty

Wedyjscy bogowie, boginie i rytuały: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień czwarty
5 września 2021
Narodziny indyjskiej filozofii: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień szósty
10 września 2021