Pomaganie innym w czynie i modlitwie 
11 czerwca 2018
Błogosławieństwo długiego życia dla Khenpo Karthara Rinpocze
30 czerwca 2018