3 kwietnia 2016

Przepowiednia Piątego Karmapy

Niektóre przepowiednie tyczące Karmapów wspominają o trudnościach w czasie interregnum między szesnastą a siedemnastą inkarnacją. Z wizji Ciegjura Deciena Lingpy wynikało, że dojdzie do sporu, który zostanie rozwiązany dzięki nierozdzielności umysłów Karmapy i Tai Situpy. Przepowiednia Piątego Karmapy, Deszin Sziekpy (1384–1415), opisuje okres przejściowy o wiele bardziej szczegółowo. Wielu dostrzega […]
3 kwietnia 2015

Fragment przepowiedni tertona Ciegjura Deciena Lingpy

Najsłynniejszej przepowiedni tyczącej Siedemnastego Karmapy udzielił Ciegjur Decien Lingpa (1829-1870), wielki mistrz antysekciarskiego ruchu rime i jeden z największych tertonów („odkrywców ukrytych skarbów”) ostatnich stuleci. Podczas odwiedzin w klasztorze Karma ukazał mu się Guru Rinpocze, niezrównany indyjski mistrz, który przybył do Tybetu w VIII wieku i zaszczepił tam nauki buddyjskie. […]
2 kwietnia 2015

Przepowiednie Buddhy Śakjamuniego

Przyszli mistrzowie przepowiadani byli przez Buddhę Śakjamuniego niezwykle rzadko. Tylko najwięksi z nich wspominani są w sutrach i tantrach. Zapowiedzi dotyczące nadejścia Karmapy zostały zebrane przez Rinczena Palzanga w dziele wydanym w klasztorze Tsurphu zatytułowanym Zwierciadło, w którym widać wszystko. W Sutrze królewskiego samadhi (Samadhiradżasutra) zapisano: Dwa tysiąclecia po moim […]
21 września 2001

Pełny zapis pierwszej konferencji prasowej Jego Świątobliwości Karmapy

28 grudnia 1999, pod osłoną nocy, uciekłem z głównym asystentem z mego klasztoru w Tybecie, by szukać schronienia w Indiach. Decyzję o opuszczeniu ojczyzny, klasztoru, mnichów, rodziców, krewnych i ludu Tybetu podjąłem sam – nikt mnie nie namawiał, bym wyjeżdżał, i nikt nie prosił o przyjazd. Opuściłem mój kraj dla […]
7 lutego 1994

List Thrangu Rinpocze do Kjabdzie Szamara Rinpocze i Topgi-la z 1994 roku

Do stóp Kjabdzie Szamara Rinpocze oraz Topgi-la. Niedawno otrzymałem list od Topgi z datą 26 stycznia 1994 wraz z listem od Szamara Rinpocze z datą 7 lutego 1994. Listy przekazał mi Karma Senge, głowa Tsurphu Kjiduk. Ogólnie rzecz ujmując, gdyby temat był inny, niezwłocznie spełniłbym obydwa Wasze nakazy. Jednakże w […]
30 czerwca 1992

Potwierdzenie Jego Świątobliwości Dalajlamy

Niniejszym potwierdzam, że syn Karmy Dyndruba i Logi urodzony w roku drewnianego wołu (kalendarza tybetańskiego), odnaleziony zgodnie ze wskazówkami zapisanymi w Liście-Przepowiedni (pozostawionym przez poprzedniego Karmapę) jest inkarnacją Szesnastego Karmapy. Modlę się o Jego zdrowie i powodzenie Jego aktywności. Dalajlama Z tybetańskiego na angielski przełożył Kalon Tashi Łangdi (Premier Tybetańskiego Rządu na Uchodźctwie) Krótka […]
3 stycznia 1981

List-Przepowiednia Szesnastego Karmapy

W styczniu 1981 roku Siedemnasty Karmapa powierzył synowi swego serca, Dwunastemu Tai Situpie zapieczętowany, obszyty brokatem amulet, mówiąc: „To jest bardzo ważna ochrona. W przyszłości przyniesie wiele pożytku”. Po latach miało się okazać, że w środku kryje się przepowiednia inkarnacji Jego Świątobliwości. Po parinirwanie Szesnastego Karmapy najważniejszą sprawą zaprzątającą umysły […]