NAJNOWSZE WYDARZENIA BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Wizyta Gjalłanga Karmapy w Domu Religii – wsparcie dla dialogu międzyreligijnego

24 maja 2016 – Berno, Szwajcaria Po drodze z Lozanny do Berna Jego Świątobliwość zatrzymał się w Thupten Jamtse Ling Dharma Center i pobłogosławił to piękne miejsce do praktyki Dharmy. Ośrodek został założony przez Patricka Stillharta, którego szczodrość pomogła wielu szkołom buddyzmu tybetańskiego zadomowić się w Szwajcarii.


czytaj więcej...

Jak stosować etykę w praktyce medycznej?

23 maja 2016 – Lozanna, Szwajcaria Jak podczas każdej swojej podróży, również w Szwajcarii Karmapa znalazł czas na spotkanie z młodymi ludźmi. Okazją była wizyta na Uniwersytecie Lozanny. W wielkim amfiteatrze odbył się ożywiony dialog między Jego Świątobliwością i grupą ponad 200 studentów pierwszego roku medycyny. Wydarzenie było częścią kursu o etyce w praktyce medycznej. W ramach spotkania studenci otrzymywali pytania, które mieli omówić ze sobą nawzajem. Po dyskusji zapraszano ich, by udzielili odpowiedzi przez mikrofon. Na koniec poproszono Jego Świątobliwość Karmapę o Jego zdanie.


czytaj więcej...

Buddyzm a nauka

23 maja 2016 r. – Genewa, Szwajcaria Gjalłang Karmapa rozpoczął to popołudnie od przypomnienia podziału stosowanego przez Jego Świątobliwość Dalajlamę, wyodrębniającego trzy aspekty buddyzmu: buddyzm jako naukę, filozofię i religię. Mówiąc o buddyzmie jako nauce, dodał Karmapa, mamy na myśli to, jak analizuje on zewnętrzne zjawiska poprzez proces dedukcji. Podejście filozoficzne odnosi się do różnych szkół i ich poglądów, zaś aspekt religijny zawiera praktykę medytacji i rytuałów oraz skupienie na wnętrzu umysłu, tak charakterystyczne dla buddyzmu.


czytaj więcej...

Abhiszeka Buddhy Medycyny

22 maja 2016 – Genewa, Szwajcaria Tradycja Buddhy Medycyny została przyniesiona z Indii do Tybetu w VIII wieku przez wielkiego mistrza, opata Śantarakszitę z Nalandy (725–788), który udzielił nauk tybetańskiemu władcy Trisongowi Detsenowi. Opat chciał, żeby Tybetańczycy byli szczęśliwsi: zdrowsi, potrafili zapobiegać chorobom, chronili się przed czarną magią, a także by zabezpieczali swoje środowisko przed klęskami żywiołowymi.


czytaj więcej...

Dalszy ciąg nauk o medytacji

21 maja 2016 – Genewa, Szwajcaria Podczas porannej sesji Jego Świątobliwość podkreślał potrzebę zwrócenia umysłu do wewnątrz, aby odnaleźć spokój i zadowolenie. Zasugerował, że narzędziem służącym do osiągnięcia tego jest medytacja. Zaś podczas popołudniowego spotkania Gjalłang Karmapa wykorzystał historię własnego życia jako ilustrację dla niebezpieczeństw, które są nieuniknione, gdy uzależniamy nasze szczęście od spełnienia własnych pragnień i oczekiwań. Kończy się to tym, że zewnętrzne wydarzenia przejmują kontrolę nad naszym życiem. Dlatego powinniśmy rozwijać wewnętrzny spokój i zadowolenie.


czytaj więcej...
01234