NAJNOWSZE WYDARZENIA BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Akszobhja Niezachwiany – Buddha doskonałej cierpliwości

Sanskryckie imię Akszobhja tłumaczy się na język tybetański na dwa sposoby: czasem jako Mitrugpa (Wylie: mi ’khrugs pa), co można przetłumaczyć jako ‘niezachwiany’, a czasem jako Mikjopa (Wylie: mi bskyod pa) czyli ‘nieporuszony’ czy też ‘niezdolny do ruchu’. Jeśli jednak będziemy rozumieć to imię jako ‘nieporuszony’, może to spowodować pewne nieporozumienia, tak że prawdziwe znaczenie imienia stanie się niejasne. Taki przekład mógłby bowiem sugerować, że Akszobhja nie jest w stanie się poruszać. Dlatego też, aby wyjaśnić znaczenie tego imienia, przyjrzyjmy się historii Buddhy Akszobhji.


czytaj więcej...

Jak mądrość pierwotną interpretują szkoły kagju i gelug

Wasza Świątobliwość, ostatnio czytałem trochę na temat poglądów tradycji gelug i próbuję na pewne sprawy spojrzeć również z punktu widzenia szkoły kagju. I wydaje mi się, że istnieje rozbieżność w tych dwóch tradycjach w rozumieniu czym jest mądrość pierwotna (tyb. ‘jeszie’, Wylie: ye shes). Gelugpa twierdzi, że jeszcze jej nie posiadamy. Dopiero kiedy wkroczymy na ścieżkę, ona się pojawia. Natomiast według tradycji kagju wszyscy już mamy mądrość pierwotną. Chciałbym więc zapytać czy rzeczywiście jest taka różnica w rozumieniu czym jest mądrość pierwotna według uczonych gelug i kagju, czy też może ja źle rozumiem te wyjaśnienia.


czytaj więcej...

Gjalłang Karmapa prowadzi trzydniową pudżę w Sarnath

25 marca 2016 – Instytut Wadżra Widja, Sarnath 21 marca, dzień po swoim przybyciu z Bodhgai do Sarnath, Gjalłang Karmapa rozpoczął pudże we wspaniałej świątyni Instytutu Wadżra Widja. Uczestniczył w nich także przełożony Instytutu, wielki uczony Khencien Thrangu Rinpocze. Udział wzięło również dwieście mniszek i mnichów, a wśród nich wadżra-mistrz, umze i mistrz dyscypliny z klasztoru Karmapy w Rumteku, klasztoru Thrangu Rinpocze Taszi Cieling i żeńskiego klasztoru Tara Abbey oraz reprezentanci klasztoru Bencien.


czytaj więcej...

VII Konferencja Khorjug – radzenie sobie ze skutkami katastrof naturalnych

21 marca 2016 – Instytut Wadżra Widja, Sarnath Między 21 a 24 marca Gjalłang Karmapa zwołał konferencję przedstawicieli Jego organizacji Khorjug (po tybetańsku ‘środowisko’) zajmującej się ekologią. Przybyło na nią ponad sześćdziesiąt mnichów i mniszek z pięćdziesięciu pięciu klasztorów w rejonie Himalajów. Wraz z kilkoma przedstawicielami świeckiej Sanghi, wszyscy oni pochodzą z Indii, Nepalu i Bhutanu. Po bolesnych doświadczeniach dewastacji spowodowanych trzęsieniami ziemi w Nepalu i Sikkimie, uczestnicy zeszłorocznej VI konferencji poprosili o przeszkolenie w zakresie radzenia sobie ze skutkami katastrof naturalnych, aby mogli pomagać, gdy nadejdą trudne czasy. Karmapa, rozumiejąc ich troski, chętnie na to przystał i nawiązał porozumienie z...


czytaj więcej...

Otwarcie VII Konferencji Khorjug

21 marca 2016 r. – Sarnath 21 marca 2016 r. Jego Świątobliwość Siedemnasty Karmapa Ogjen Trinle Dordże otworzył VII Konferencję Khorjug dla męskich i żeńskich klasztorów buddyjskich, poświęconą ochronie przed katastrofami naturalnymi i redukcji ryzyka.


czytaj więcej...
01234