Nauki Buddhy nie są opatrzone żadnym prawem wyłączności. Należą do świata i w tym sensie nie są czymś, co mógłbym wam ofiarować. Nauki i inspiracje do rozwijania mądrości czerpać można zewsząd. Rzeczywistość jest naszym nauczycielem. Cokolwiek się pojawia czegoś nas uczy. Nauki buddyjskie odnaleźć można w każdej bez wyjątku rzeczy. We wszystkim.
Szlachetność serca. Czyli jak zmieniać świat, zaczynając od siebie.

            

           

Siedemnasty Karmapa wygłosił swoje pierwsze duchowe przesłanie w Tybecie w wieku ośmiu lat przed zgromadzeniem liczącym dwadzieścia tysięcy ludzi. Od tamtego czasu wciąż dzieli się naukami Buddhy w sposób, który chwyta za serce i zmienia spojrzenie na życie. Będąc młodym przywódcą duchowym, Jego Świątobliwość przekazuje starożytną wiedzę w niezwykle ożywczy i bezpośredni sposób.

W swych naukach konsekwentnie podnosi kwestię ogólnoludzkiego marzenia o szczęśliwym i zdrowym społeczeństwie nawiązując często do takich tematów, jak ochrona środowiska naturalnego, kultywowanie współczucia czy rozwój duchowy. Wiele z tych nauk ukazuje się w formie książkowej, są one również regularnie tłumaczone na język polski.

Każdego roku Karmapa udziela publicznych nauk podczas święta modlitw Kagju Mynlam Cienmo w Bodhgai. Dodatkowo stara się co roku przekazywać „wiosenne nauki” w Instytucie Wadżra Widja w Sarnath oraz – w miarę możliwości – w innych miejscach nauki letnie i jesienne. Wszystkie one są zazwyczaj transmitowane na żywo przez internet. Także na portalu youtube pod hasłem „Karmapateachings”, znaleźć już można pokaźną kolekcję nagrań wideo w języku tybetańskim, angielskim i chińskim.