17 września 2021

Epoka filozofii: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień ósmy

Letnie nauki „Mar Ngok” – 3 września 2021 Gjalłang Karmapa kontynuował wykład o wczesnej historii Indii, będącej tłem do zrozumienia życia i nauk Buddhy Śakjamuniego. Epoka filozofii jest trzecią częścią okresu późnowedyjskiego. Indoariowie kontynuowali swą ekspansję z Pendżabu do Doliny Gangesu i jeszcze dalej. Niektórzy uważają ślady pozostawione przez politykę […]
13 września 2021

Samsara i wyzwolenie w Upaniszadach, umocnienie systemu kastowego i okres bramiński: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień siódmy

Letnie nauki „Mar Ngok” – 2 września 2021 Gjalłang Karmapa rozpoczął od sprostowania czegoś, co powiedział szóstego dnia nauk, mianowicie, że Upaniszady przedstawiają poglądy na temat ostatecznej natury świata oraz karmicznej przyczyny i skutku. Po przemyśleniu Jego Świątobliwość stwierdził, że właściwszym byłoby powiedzenie, że Upaniszady mówią o ostatecznym celu praktyki. […]
10 września 2021

Narodziny indyjskiej filozofii: Pochodzenie tajemnej mantry – dzień szósty

Letnie nauki „Mar Ngok” – 31 sierpnia 2021 To dzięki już rozwiniętym w Indiach głębokim i złożonym systemom filozoficznym, kiedy Buddha przekazywał swoje nauki, ludzie byli na nie gotowi. Karmapa rozpoczął od przypomnienia trzech części okresu późnowedyjskiego: cztery Wedy, epoka bramińska oraz epoka filozofii. Wyjaśnił, że nie jest to podział […]