Podczas pierwszej wizyty w Europie w maju i czerwcu 2014 roku Jego Świątobliwość Karmapa udzielił objaśnień do praktyki Dharmy w Nurburgring, zorganizowanych przez Instytut Kamalaszila, i wygłosił kilka publicznych wykładów w Berlinie, których organizatorem była Europejska Fundacja Karmapy. Z okazji drugiej wizyty Karmapy w Niemczech, w sierpniu 2015 roku, nauki te zostały opracowane w formie książkowej. 

Czytaj więcej...

szlachetnosc serca frontDzisiejszy świat pędzi niczym szybka kolej międzymiastowa, a my za wszelką cenę staramy się za nim nadążyć. Zajęci pracą i domowymi obowiązkami, skupieni na lokalnej polityce i problemach własnych społeczności, nierzadko zupełnie tracimy z oczu szerszy kontekst naszego, z pozoru odrębnego i prywatnego, życia. Często nie mamy czasu, by się zastanowić, w jakim stanie znajduje się świat, dokąd prowadzi rozwój cywilizacji, czemu ma on służyć i wreszcie – jaką rolę my sami w tym procesie odgrywamy? Szczególnie młodzi, podejmujący swe pierwsze dojrzałe decyzje ludzie, najczęściej kompletnie zaprzątnięci zdobywaniem kwalifikacji, pracy i szukaniem własnej społecznej tożsamości, powinni rozwinąć świadomość tego, co tak naprawdę się wokół nich dzieje i przed jakimi faktycznie stają wyborami wchodząc w swoje dorosłe życie. Głównie do nich, ale też nie tylko do nich, skierowana jest ta książka.

Czytaj więcej...

KMB cover PL front

Siedemnasty Karmapa, w duchu szacunku dla wszystkich tradycji buddyzmu, dokonał tego wyboru modlitw i praktyk z sutr i tantr oraz wszystkich szkół buddyzmu tybetańskiego głównie do recytacji podczas zgromadzeń Mynlamu Kagju. Są one jednak na tyle uniwersalne, że mogą towarzyszyć adeptom buddyzmu na każdym etapie wybranej przez nich ścieżki.

Ten swoisty buddyjski modlitewnik zawiera tak ważne i popularne teksty, jak Ślubowania sodziongu mahajany, Pochwały składane dwudziestu jeden Tarom, Krótka modlitwa do linii przekazu, Królowa modlitw (stanowiąca esencję całego mynlamu), fragmenty Przewodnika po ścieżce Bodhisattwy, modlitwy do Guru Rinpocze, modlitwy o odrodzenie w czystych krainach i wiele innych.

Czytaj więcej...

Siedemnasty Karmapa z typowym dla siebie humorem i elokwencją wyjaśnia jak w praktyczny sposób rozwijać w sobie współczucie. Czyni to w bardzo ożywczy sposób, a ton tych bezcennych nauk chwilami jest niezwykle osobisty. Jego Świątobliwość podpiera się autorytetami klasycznych buddyjskich tekstów, ale przede wszystkim z wielką mądrością i pokorą mówi o życiu i o tym, jak wypełnić je współczuciem od zaraz.

Czytaj więcej...

Publikacja upamiętniająca dziewięćsetną rocznicę urodzin pierwszego Karmapy Dusum Khjenpy, który zapoczątkował tradycję karma kagju buddyzmu tybetańskiego a jednocześnie był pierwszym mistrzem w historii, który przepowiedział swoje kolejne odrodzenie i tym samym zapoczątkował linię oficjalnie rozpoznawanych i intronizowanych lamów.

Publikacja ta została opracowana za życzenie i pod kierunkiem Jego Świątobliwości Siedemnastego Karmapy i również na jego życzenie jest dystrybułowana bezpłatnie.

Czytaj więcej...

Przyszłość jest teraz to 108 krótkich porad – skomentowanych nowoczesnymi fotografiami – odpowiadających na pytanie, jak żyć w bardziej współczujący i świadomy sposób. Karmapa dzieli się swoimi spostrzeżeniami na tak uniwersalne tematy jak: wartości społeczne, ochrona środowiska, wolność, miłość, samotność czy poczucie spełnienia. Przy czym nie robi tego z punktu widzenia buddyjskiego nauczyciela i nie przemawia do buddystów lecz utrzymuje swój przekaz w kategiach troski człowieka o drugiego człowieka i otaczający go świat.

Pozycja dostępna jest również w formacie e-book.

Czytaj więcej...

Publikacja ta zawiera komentarz Siedemnastego Karmapy do słynnego w całym Tybecie tekstu mistrza Ngylciu Thogme Zangpo: Trzydzieści siedem praktyk Bodhisattwy oparty na serii wykładów udzielonych w żeńskim klasztorze Tilokpur w Indiach w lutym 2007 roku.

Oferuje ona głęboko inspirujące a jednocześnie niezwykle praktyczne porady dla osób podążających ścieżką Bodhisattwy w XXI wieku. Ich autor wystrzega się akademiskiego języka, aczkolwiek omawiane przez niego zagadnienia są tematem debat wielu buddyjskich uczonych i praktykujących. Karmapa nawiązuje do swych osobistych doświadczeń, by zilustrować wyjaśniane tezy, co sprawia, że jego wykłady charakteryzuje bezpośredniość i oryginalność.

Pozycja dostępna jest również w formacie e-book na dharmaebooks.org.

Czytaj więcej...

Celem tego krótkiego poradnika, który powstał w 2008 roku, było zainspirowanie i obdarzenie klasztorów karma kagju praktycznymi poradami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego w oparciu o aktualne problemy ekologiczne regionu Himalajów.

Jego Świątobliwość przekazuje szczegółowe wskazówki tym, którzy chcieliby wprowadzić w życie jego wizję troski o środowisko, będącej jednocześnie wyrazem troski o wszystko, co żyje. Publikacja zawiera także akwarele Siedemnastego Karmapy przedstawiające zagrożone gatunki zwierząt.

Czytaj więcej...

Książka ta zawiera pouczenia i instrukcje Jego Świątobliwości Karmapy do praktyk nydro (praktyki wstępne mahamudry) i do skomponowanego przez niego Krótkiego tekstu do czterech praktyk wstępnych. Składa się na nie zapis wykładów udzielonych przez Karmapę w klasztorze Tergar w Bodhgai w 2006 roku oraz dodatkowe, opracowane przez niego instrukcje dotyczące sposobu wykonywania praktyk wstępnych.

Jego Świątobliwość krok po kroku prowadzi uczniów przez tradycyjne praktyki wstępne mahamudry, opierając się o nową skróconą wersję tekstu.

Drugie, poprawione wydanie tekstu do nyndro wraz komentarzem dostępne jest w wersji drukowanej oraz jako e-book, który można pobrać poniżej.

Czytaj więcej...

Przygotowana w klasycznym formacie tekstów tybetańskich publikacja ta przeznaczona jest dla osób zaangażowanych w praktykę buddyzmu tybetańskiego, którzy zgodnie z zaleceniem swojego nauczyciela chcieliby wykonywać praktyki wstępne nyndro. Skomponowany przez Jego Świątobliwość Siedemnastego Karmapę skrócony tekst do tych praktyk dedykowany jest uczniom Wschodu i Zachodu, którzy łączą praktykę Dharmy z pracą zawodową i innymi zajęciami. W parze z tekstem dostępny jest również komentarz Jego Świątobliwości do tych praktyk.

Czytaj więcej...