17 sierpnia 2019

WOLNOŚĆ PRZEZ MEDYTACJĘ – polskie tłumaczenie nowej książki Karmapy

Doskonale dostrojone do naszych czasów, jasne i pełne mądrości nauki Karmapy o najistotniejszych sprawach współczesnego świata — środowisku, społecznej odpowiedzialności i pracy z trudnymi emocjami. Karmapa przedstawia nowoczesne podejście do medytacji i inspiruje do wejścia na ścieżkę współczucia i działania dla dobra innych. Karmapa przekazuje swoje głębokie przesłanie prostym i […]
19 lutego 2017

O szczodrości i ofiarowaniu zasługi

Mistrz Czandrakirti powiedział we „Wkroczeniu na środkową ścieżkę”: bogactwo płynie ze szczodrości, bogactwo nie pojawia się bez przyczyny. Dlatego właśnie nasz Nauczyciel najpierw mówił o szczodrości. Jeśli mamy być szczęśliwi, musi najpierw zaistnieć przyczyna szczęścia. Jest nią bogactwo i dostatek. Ale bogactwo i dostatek też nie biorą się bez przyczyny. […]
11 lutego 2016

O karma kagju, pochodzeniu imienia Karmapa, Czarnej Korony i mantry ‘Karmapa khjenno’

Linia kagju Współcześnie wielu uczonych twierdzi, że określenia „cztery starsze linie przekazu” i „osiem młodszych linii przekazu” szkoły karma kagju powstały za czasów Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje, a więc w wieku XIX. Jednakowoż na przełomie XVII i XVIII wieku żył wielki nauczyciel linii przekazu taklung kagju – Taklung Ngałang Namgjal. […]
8 czerwca 2014

Duchowość a religia

Wszystkie główne tradycje religijne zaczynały się, jak sądzę, od duchowości. Prawdziwego, żywego doświadczenia, które nie jest zwykłym obyczajem, tradycją czy po prostu systemem wierzeń. Weźmy na przykład Buddhę, który od najmłodszych lat zadawał sobie pytania, najważniejsze pytania o życie. Kim jestem? Czym jest ten świat? Szukał odpowiedzi na te pytania […]
3 czerwca 2014

Istota buddyzmu

Istota nauk buddyjskich zawarta jest w tych czterech wersach: Nie czyń niczego złego, poświęć się doskonałej prawości i okiełznaj własny umysł – oto nauka Buddhy. Całą Dharmę Buddhy sprowadzić można do wskazówek dotyczących działania na rzecz innych i nieczynienia krzywdy. Duchowi przyjaciele z tradycji Kadampa powiadali, że w tych dwóch […]
2 czerwca 2014

Przyjmowanie ślubowań Schronienia

Niezależnie od tego, do jakiej tradycji religijnej należymy, najpierw musimy zrozumieć jej podstawy. W buddyzmie taką podstawą jest Schronienie, fundament wszystkich praktyk tej tradycji – od śrawaków i pratjekabuddów hinajany, przez szkołę „tylko umysł” i szkoły środkowej ścieżki, po tajemną mantrajanę z jej czterema klasami tantr. Wrota wszystkich ścieżek sutr […]
28 kwietnia 2014

Rozwijanie bodhiczitty

Ci, którzy podążają ścieżką buddyjską, pragną doprowadzić wszystkie czujące istoty do szczęścia, a ostatecznie – do pełnego Przebudzenia. Jego osiągnięcie oznacza wyplenienie wszystkiego, co należy porzucić – zaciemnień emocjonalnych, zaciemnień nieświadomości i nawykowych skłonności – oraz urzeczywistnienie wszystkiego, co trzeba rozwinąć – mądrości, która rozumie naturę zjawisk, oraz mądrości, która […]
25 kwietnia 2014

Dwie prawdy

Niezależnie od tego, czy praktykujemy słuchanie i analizowanie czy też medytujemy nad naukami, musimy rozumieć dwie prawdy: względną i ostateczną. Stanowią one najważniejszą część doktryny. Jak je rozróżniamy? Szczegółowa analiza przedmiotu przekonuje nas, że nie istnieje on realnie. To prawda ostateczna. Gdybyśmy go jednak nie badali, sądzilibyśmy, że istnieje – […]
21 kwietnia 2014

Pustość

Z reguły patrzymy na samsarę bardzo powierzchownie. Weźmy pojęcie czasu. Rok wydaje się nam jednostką stałą, kiedy jednak poddamy go analizie, nie znajdziemy w nim nic samoistnego, konkretnego. To samo dotyczy innych jednostek – miesiąca, dnia, chwili – które wydają się istnieć realnie. Jeśli zbierzemy wszystkie te momenty, złożą się […]
28 października 2003

Oddanie

Sarnath, 28 października 2003 Aby zrozumieć i zacząć urzeczywistniać naturę własnego umysłu, trzeba – to rzecz najistotniejsza, kluczowa – uzmysłowić sobie znaczenie oddania ucznia oraz błogosławieństwa, inspiracji mistrza. Choć istnieje wiele ścieżek, zrozumienie i rozpoznanie natury umysłu zależy przede wszystkim od wyrazu prawdziwego oddania ucznia; oddanie stwarza warunki, które umożliwiają […]
18 października 2003

Znaczenie mantry „karmapa khjenno”

Jakie jest znaczenie – na najgłębszym poziomie – powtarzania mantry „Karmapa khjenno”? „Karma” to „działanie”, „aktywność”, zatem „Karmapa” oznacza kogoś, kto ją wypełnia. Słowo „aktywność” odnosi się tu do pomagania istotom, a to główne zajęcie Buddhów trzech czasów i dziesięciu kierunków. To imię otrzymał w czystej wizji Pierwszy Karmapa Dusum […]
6 września 2003

Reinkarnacja

Jak objaśniać reinkarnację ludziom, którzy nic nie wiedzą o buddyjskich pojęciach? Jeśli idzie o reinkarnację, odrodzenie, życie po życiu, większość ludzi, niezależnie od wyznawanej wiary i filozofii, ma silne poczucie, że osoby zmarłe są w pewien sposób nadal obecne. Nie wierzymy, że odeszły od nas na zawsze. Gdybyśmy mieli myśleć, […]